Blog Post

סדנאות

איך תזהו טעויות בתעופה, ברפואה ובתקשורת ? – שיטות וכלים שימנעו את המוות המיותר הבא

מה המשותף בין מטוס המתרסק (חלילה) בגלל טעות, או אדם שמוצא את מותו בגלל אבחנה שגויה של רופא או מרשם של רוקח, לבין טעות בפרסום בתקשורת שיש בה פוטנציאל קטלני ? ההרצאה מציגה אסטרטגיות, דרכים ו”ארגז כלים” למניעת טעויות בכל ארגון ומוסד, במטרה לצמצם ככל הניתן נזקים כלכליים ונפשיים אפשריים, ובעיקר למנוע את המוות המיותר הבא.  ההרצאה מציגה  גישה אוניברסלית, תיאורטית ויישומית חדשה, המוגדרת – בהקשר של התקשורת – כ”עיתונאות מונעת” (Preventive Journalism) החותרת למניעת טעויות וצמצומן. בתהליך בנייתה נבחנו ושולבו תיאוריות, מודלים, ועקרונות מרכזיים ממקצועות כמו תעופה, רפואה, תעשייה, שירותים, חינוך, עסקים וניהול שהוכיחו עצמם בזיהוי, בהבנה ובתחקור הדינאמיקה של הטעות.

“פגע וברח”: הקלות הבלתי נסבלת של הטעות ואי-תיקונה

איך קורה שאדם זך כשלג מוצא את עצמו לפתע כרוצח אלים, שודד או אנס (או כולם ביחד)?  איך יתכן שאדם קם בבוקר ומוצא שמצא את מותו בתקשורת ? מדוע חלק ניכר מהתקשורת עושה כל שניתן כדי להתנער מלקיחת אחריות וחומק מתיקון או התנצלות?  הרצאה ייחודית המציגה מציאות מטרידה ומכאיבה לאורך שנים, שמאופיינת בריבוי מצמרר של טעויות וכזבים בפרסומים בכל הפלטפורמות הקיימות (תקשורת מקוונת, אלקטרונית, כתובה ומודפסת). האם ניתן לבלום את הסחף הנמשך על-רקע התמורות והשינויים הדרמטיים בסביבה התקשורתית והתופעה המתעצמת של חדשות הכזב (פייק ניוז). ההרצאה בוחנת את מכלול הגורמים שהובילו ליצירתן של טעויות וזיופים בישראל ובעולם המערבי, ובתוך-כך לפגיעה קשה באמינות העיתונאית ובאמון הציבור בה, ומציעה דרכים אפשריות להתמודדות ולצמצום התופעה.

הקרב על התודעה ברשת: כאשר ה-Fake פוגש את ה-Fact

הרצאה המתמקדת במגוון סוגיות העוסקות בהטיה ובעיוות מידע חדשותי בדגש על תופעת “חדשות הכזב” (Fake News””) ו”חדשות אלטרנטיביות” (Alternative News””), מושגים הנטועים עמוק בשיח המקצועי והתקשורתי ומעצבים את התודעה הציבורית בעידן המכונה “פוסט אמת” (“Post Truth”). טשטוש הגבולות בין התקשורת המסורתית לחדשה-מקוונת, בין עיתונאי מקצועי לאזרח מדווח, מקשה לעיתים על היכולת לזהות בין מציאות לדמיון, בין אמת לשקר ובין טעות עובדתית לזיוף מידע בסיקור החדשותי. מטרת ההרצאה לאמוד את ממדי התופעה והשפעותיה בעידן הדיגיטלי על פרקטיקות מקצועיות ודילמות אתיות, לבחון את מידת פגיעתה באיכות התוצר החדשותי, ובעיקר להציע דרכים מיטביות לאבחון וזיהוי המידע הכוזב בכל הפלטפורמות הקיימות, בדגש על הרשתות החברתיות.

איך תזהו טעויות בתעופה, ברפואה ובתקשורת ? – שיטות וכלים שימנעו את המוות המיותר הבא

מה המשותף בין מטוס המתרסק (חלילה) בגלל טעות, או אדם שמוצא את מותו בגלל אבחנה שגויה של רופא או מרשם של רוקח, לבין טעות בפרסום בתקשורת שיש בה פוטנציאל קטלני ? ההרצאה מציגה אסטרטגיות, דרכים ו”ארגז כלים” למניעת טעויות בכל ארגון ומוסד, במטרה לצמצם ככל הניתן נזקים כלכליים ונפשיים אפשריים, ובעיקר למנוע את המוות המיותר הבא.  ההרצאה מציגה  גישה אוניברסלית, תיאורטית ויישומית חדשה, המוגדרת – בהקשר של התקשורת – כ”עיתונאות מונעת” (Preventive Journalism) החותרת למניעת טעויות וצמצומן. בתהליך בנייתה נבחנו ושולבו תיאוריות, מודלים, ועקרונות מרכזיים ממקצועות כמו תעופה, רפואה, תעשייה, שירותים, חינוך, עסקים וניהול שהוכיחו עצמם בזיהוי, בהבנה ובתחקור הדינאמיקה של הטעות.

“פגע וברח”: הקלות הבלתי נסבלת של הטעות ואי-תיקונה

איך קורה שאדם זך כשלג מוצא את עצמו לפתע כרוצח אלים, שודד או אנס (או כולם ביחד)?  איך יתכן שאדם קם בבוקר ומוצא שמצא את מותו בתקשורת ? מדוע חלק ניכר מהתקשורת עושה כל שניתן כדי להתנער מלקיחת אחריות וחומק מתיקון או התנצלות?  הרצאה ייחודית המציגה מציאות מטרידה ומכאיבה לאורך שנים, שמאופיינת בריבוי מצמרר של טעויות וכזבים בפרסומים בכל הפלטפורמות הקיימות (תקשורת מקוונת, אלקטרונית, כתובה ומודפסת). האם ניתן לבלום את הסחף הנמשך על-רקע התמורות והשינויים הדרמטיים בסביבה התקשורתית והתופעה המתעצמת של חדשות הכזב (פייק ניוז). ההרצאה בוחנת את מכלול הגורמים שהובילו ליצירתן של טעויות וזיופים בישראל ובעולם המערבי, ובתוך-כך לפגיעה קשה באמינות העיתונאית ובאמון הציבור בה, ומציעה דרכים אפשריות להתמודדות ולצמצום התופעה.

הקרב על התודעה ברשת: כאשר ה-Fake פוגש את ה-Fact

הרצאה המתמקדת במגוון סוגיות העוסקות בהטיה ובעיוות מידע חדשותי בדגש על תופעת “חדשות הכזב” (Fake News””) ו”חדשות אלטרנטיביות” (Alternative News””), מושגים הנטועים עמוק בשיח המקצועי והתקשורתי ומעצבים את התודעה הציבורית בעידן המכונה “פוסט אמת” (“Post Truth”). טשטוש הגבולות בין התקשורת המסורתית לחדשה-מקוונת, בין עיתונאי מקצועי לאזרח מדווח, מקשה לעיתים על היכולת לזהות בין מציאות לדמיון, בין אמת לשקר ובין טעות עובדתית לזיוף מידע בסיקור החדשותי. מטרת ההרצאה לאמוד את ממדי התופעה והשפעותיה בעידן הדיגיטלי על פרקטיקות מקצועיות ודילמות אתיות, לבחון את מידת פגיעתה באיכות התוצר החדשותי, ובעיקר להציע דרכים מיטביות לאבחון וזיהוי המידע הכוזב בכל הפלטפורמות הקיימות, בדגש על הרשתות החברתיות.

איך תזהו טעויות בתעופה, ברפואה ובתקשורת ? – שיטות וכלים שימנעו את המוות המיותר הבא

מה המשותף בין מטוס המתרסק (חלילה) בגלל טעות, או אדם שמוצא את מותו בגלל אבחנה שגויה של רופא או מרשם של רוקח, לבין טעות בפרסום בתקשורת שיש בה פוטנציאל קטלני ? ההרצאה מציגה אסטרטגיות, דרכים ו”ארגז כלים” למניעת טעויות בכל ארגון ומוסד, במטרה לצמצם ככל הניתן נזקים כלכליים ונפשיים אפשריים, ובעיקר למנוע את המוות המיותר הבא.  ההרצאה מציגה  גישה אוניברסלית, תיאורטית ויישומית חדשה, המוגדרת – בהקשר של התקשורת – כ”עיתונאות מונעת” (Preventive Journalism) החותרת למניעת טעויות וצמצומן. בתהליך בנייתה נבחנו ושולבו תיאוריות, מודלים, ועקרונות מרכזיים ממקצועות כמו תעופה, רפואה, תעשייה, שירותים, חינוך, עסקים וניהול שהוכיחו עצמם בזיהוי, בהבנה ובתחקור הדינאמיקה של הטעות.

“פגע וברח”: הקלות הבלתי נסבלת של הטעות ואי-תיקונה

איך קורה שאדם זך כשלג מוצא את עצמו לפתע כרוצח אלים, שודד או אנס (או כולם ביחד)?  איך יתכן שאדם קם בבוקר ומוצא שמצא את מותו בתקשורת ? מדוע חלק ניכר מהתקשורת עושה כל שניתן כדי להתנער מלקיחת אחריות וחומק מתיקון או התנצלות?  הרצאה ייחודית המציגה מציאות מטרידה ומכאיבה לאורך שנים, שמאופיינת בריבוי מצמרר של טעויות וכזבים בפרסומים בכל הפלטפורמות הקיימות (תקשורת מקוונת, אלקטרונית, כתובה ומודפסת). האם ניתן לבלום את הסחף הנמשך על-רקע התמורות והשינויים הדרמטיים בסביבה התקשורתית והתופעה המתעצמת של חדשות הכזב (פייק ניוז). ההרצאה בוחנת את מכלול הגורמים שהובילו ליצירתן של טעויות וזיופים בישראל ובעולם המערבי, ובתוך-כך לפגיעה קשה באמינות העיתונאית ובאמון הציבור בה, ומציעה דרכים אפשריות להתמודדות ולצמצום התופעה.

הקרב על התודעה ברשת: כאשר ה-Fake פוגש את ה-Fact

הרצאה המתמקדת במגוון סוגיות העוסקות בהטיה ובעיוות מידע חדשותי בדגש על תופעת “חדשות הכזב” (Fake News””) ו”חדשות אלטרנטיביות” (Alternative News””), מושגים הנטועים עמוק בשיח המקצועי והתקשורתי ומעצבים את התודעה הציבורית בעידן המכונה “פוסט אמת” (“Post Truth”). טשטוש הגבולות בין התקשורת המסורתית לחדשה-מקוונת, בין עיתונאי מקצועי לאזרח מדווח, מקשה לעיתים על היכולת לזהות בין מציאות לדמיון, בין אמת לשקר ובין טעות עובדתית לזיוף מידע בסיקור החדשותי. מטרת ההרצאה לאמוד את ממדי התופעה והשפעותיה בעידן הדיגיטלי על פרקטיקות מקצועיות ודילמות אתיות, לבחון את מידת פגיעתה באיכות התוצר החדשותי, ובעיקר להציע דרכים מיטביות לאבחון וזיהוי המידע הכוזב בכל הפלטפורמות הקיימות, בדגש על הרשתות החברתיות.

One Comment

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *